DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Declaración de accesibilidade

Estado de conformidade

Esta webcumpre parcialmente co RD 1112/2018 polas excepcións e faltas de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

Non se pode acceder ao contido recollido a continuación debido ao seguinte:

 1. Incumprimento do RD 1112/2018
  • Existen logotipos e imaxes con texto alternativo incorrecto ou confuso e imaxes complexas sen descrición textual [requisito número 9.1.1.1 Contido non textual, da UNE-EN 301549:2022].

  • Existen listas creadas incorrectamente (sen etiqueta de lista), táboas con celas etiquetadas incorrectamente e etiquetas invisibles en elementos de formulario [número de requisito 9.1.3.1 Información e relacións, da UNE-EN 301549:2022].

  • Existen táboas que non están adaptadas a tamaños de pantalla pequenos e campos de formulario que non se visualizan correctamente en tamaños de pantalla pequenos [requisito número 9.1.4.10 Reaxuste de texto, da UNE-EN 301549:2022].

  • Hai texto que ao cambiar os espazos e alturas de liña non se visualiza correctamente [requisito número 9.1.4.12 Espazamento de texto, da UNE-EN 301549:2022].

  • Hai elementos aos que non se accede mediante o teclado, como as ligazóns a redes sociais, o editor de texto para comentarios, elementos para ordenar os resultados da busca, a paxinación dos resultados da busca ou as frechas do calendario [requisito número 9.2.1.1 Teclado , da UNE-EN 301549 : 2022].

  • Hai elementos que non reciben foco e polo tanto non se poden interactuar co teclado, por exemplo [número de requisito 9.2.4.3 Orde do foco, da UNE-EN 301549:2022].

  • Hai ligazóns nas que non se identifica correctamente a súa función (teñen unha descrición inadecuada, un texto demasiado xenérico, un título inadecuado…).
   [número de requisito 9.2.4.4 Finalidade das ligazóns, da UNE-EN 301549:2022].

  • Existen epígrafes con texto repetido e/ou pouco descritivo [número de requisito 9.2.4.6 Encabezados e etiquetas, da UNE-EN 301549:2022].

  • Existen imaxes, infografías, texto de ligazón ou botón, texto de titular e contidos que non están traducidos a outros idiomas [requisito número 9.3.1.2 Lingua das partes, da UNE-EN 301549:2022].

  • Nalgunhas páxinas estase a utilizar a mesma icona con fins diferentes, o que xera confusión [número de requisito 9.3.2.4 Identificación coherente, da UNE-EN 301549:2022].

  • Hai mensaxes de erro pouco descritivas, ou mensaxes de erro que non se agrupan nunha única mensaxe, así como falta de suxestións no formulario para cubrir correctamente os campos [requisito número 9.3.3.1 Identificación de erros, da UNE -EN 301549:2022].

  • Existen formularios con campos obrigatorios nos que o usuario non está informado diso, así como campos nos que falta un exemplo textual do formato do campo.
   (como por exemplo o DNI) [número de esixencia 9.3.3.2 Etiquetas e instrucións, da UNE-EN 301549:2022].

  • Hai campos de formulario nos que se informa do erro cando se introduce un valor incorrecto pero non se informa dunha suxestión para a súa corrección.
   [número de requisito 9.3.3.3 Suxestións de erros, da UNE-EN 301549:2022].

  • Hai páxinas con erros de sintaxe e, polo tanto, é posible que algún produto de soporte non interprete correctamente o contido (ID de páxina duplicada, etiquetas non pechadas, construción incorrecta das etiquetas…). [número de requisito 9.4.1.1 Tramitación, da UNE-EN 301549:2022].

  • Hai páxinas nas que os produtos compatibles non poderán obter información, interactuar e coñecer o estado dos controis da interface de usuario, como as mensaxes de axuda, as mensaxes de estado do resultado das accións, os atributos das ligazóns, a imaxe do idioma da páxina… que non poden ler. lectores de pantalla no momento en que aparecen [número de requisito 9.4.1.2 Denominación, función, valor da UNE-EN 301549:2022].

  • Pode haber erros de edición específicos nalgunhas páxinas web.

 2. Carga desproporcionada
  • Non aplica.
 3. O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable
  • Podería haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se realizaron esforzos para garantir que a maioría deles cumpran.

Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 01/10/2024.

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoliquidación realizada pola propia entidade.

Última revisión da declaración: 10/01/2024.

Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como:

 • informar de calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
 • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora en canto á accesibilidade do sitio web

A través do seguinte formulario de contacto.

Pode presentar:

 • unha Reclamación sobre o cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
 • unha Solicitude de información accesible relacionada con:
  • contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.
  • contidos que quedan exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade porque impón unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible deberán especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que nos permitan comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

Contido opcional

Este sitio web aplica os requisitos da Norma UNE-EN 301549:2022 tendo en conta as excepcións do RD 1112/2018.

A última revisión de accesibilidade realizouse o 10/01/2024.

O sitio web está optimizado para Microsoft Internet Explorer 8.0 ou superior e as versións máis recentes de FireFox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1280×1024.

O sitio web está deseñado para a visualización Responsive, polo que se mostra de forma óptima en tabletas e dispositivos móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións actuais de Chrome para móbil, Firefox para móbil, Safari móbil, Opera Mini e navegador nativo de Android.